Przejdź do treści


    AUDYCJE MUZYCZNE – co to jest i na jakich zasadach się odbywają?


  Audycje muzyczne – są  to koncerty edukacyjne dla młodzieży oraz bajki muzyczne dla dzieci. Odbywają się na terenie placówek szkolnych i przedszkolnych. Prowadzone są przez zawodowych muzyków i aktorów z dużym doświadczeniem scenicznym. Muzycy pracują w grupach czteroosobowych. Programy są zróżnicowane pod względem tematyki oraz instrumentarium, a przygotowujemy je w oparciu o własne scenariusze i opracowania muzyczne. Dzieci i młodzież korzystające z całego cyklu naszych audycji mają bardzo szerokie pojęcie o stylach muzycznych, instrumentach, epokach, itd... Przedstawienia nasze są również bardzo dobrze odbierane ze względu na lekkość przekazu, fantazję i poczucie humoru. Stało się to już niemal tradycją, że opowiadając o muzyce, uczymy poprzez interakcje i zabawę.

 

 Firma ARTE-MUZA już od 9 lat zajmuje się organizacją audycji muzycznych w województwie podlaskim, jak i poza jego granicami.
 Na rok 2019/2020 przygotowaliśmy dwa cykle audycji:

 · cykl pięciu audycji dla dzieci młodszych - AUDYCJE DLA DZIECI
(Przedszkola oraz klasy 0-III Szkół Podstawowych)

 · cykl czterech audycji dla młodzieży - AUDYCJE DLA MŁODZIEŻY
 (kl. IV-VIII Szkół Podstawowych, Licea i inne Szkoły Ponadpodstawowe)

 · jako piąty temat dla młodzieży, proponujemy koncert z poprzedniego sezonu pt.: „MUZYKA LAT 80'tych - TYLKO W NIEJ BYŁA WOLNOŚĆ” .

Ze względu na duże zainteresowanie tym tematem zdecydowaliśmy się na umieszczenie go w ofercie również na sezon 2019/2020, dzięki czemu szkoły, które jeszcze w nim nie uczestniczyły, będą miały taką możliwość.
- Chęć udziału w audycjach proszę zgłaszać telefonicznie lub na adres e-mail podane w zakładce KONTAKT
Zapraszamy do współpracy :-)
2019 - Arte Muza
Wróć do spisu treści